Обслужване

Всички служители във фабрика, магазин и офис се борят за една обща цел да осигурят по -добро качество и обслужване.

Предприятие Култура на Герис

Герис е от името на гълъба на мира. Това означава, че компанията Yangli запали човек на равенство, мирен бизнес, спазва закона и предпоставката на договора.

Услуга Герис

Герис се придържа към концепцията, че крайната цел е да се създаде стойност за клиентите и клиентите винаги са прави. Спазвайки принципа, ориентиран към клиентите, Yangli ще ви осигури най-бързото, най-професионалното и най-задълбоченото обслужване.

Целта на Герис

За да постигнете печалба.

Добре дошли на всички приятни купувачи, за да съобщите подробности за нашите продукти с нас!

service1
service2
service3